Site Policy

Algemeen

De Anne-BB.com site, hierna te noemen Anne.BB, verleent u hierbij toegang tot www.anne.bb.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Anne.BB en derden zijn aangeleverd. Anne.BB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid aanbod, offerte of reservering door Anne.BB.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aanwezige informatie, foto’s en video’s worden aangeboden ter informatie, zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Anne.BB.

In het bijzonder zijn eventueel gepubliceerde prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Anne.BB doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen ook zelf inhoud plaatsen op de Website, in de vorm van reacties. Anne.BB oefent hierop geen actieve voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Anne.BB zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Anne.BB en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Anne.BB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer, als onderdeel van onze site policy, kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens grotendeels via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van een relatie, het communiceren het uitvoeren van overeenkomsten ter zake diensten/services en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze basis gegevens bevinden zich primair in het datacenter van de door Anne.BBs gekozen web hosting partner en worden voor gebruik benut door Anne.BB IT-voorzieningen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit door ons aan derden verstrekt.

Google Analytics, LeadLabs, AddThis, Comm100, Social Media

Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics, LeadLabs en andere providers om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door deze bedrijven opgeslagen op servers, soms in de Verenigde Staten. Lees bijvoorbeeld het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google en andere providers gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google of andere partijen niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Facebook, AddThis, Twitter etc.

Op deze site kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken zoals o.a Google+, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door AddThis, Google, Facebook en Twitter, etc. zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u bijvoorbeeld de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden o.a. cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, LeadLabs, als onderdeel van bezoekersregistratie en het registreren van aanvragen over meer informatie betreffende onze producten en services, AddThis om onze informatie te kunnen “sharen” op andere – meestal – Social Sites, en Comm100, om onze toekomstige Customer Service diensten zoals de Knowledgebase en LiveChat te laten functioneren. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en onze service en communicatie mogelijkheden te optimaliseren. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier absoluut geen invloed op.

Onze website is voorzien van cookie law hulp software. Wij achten de genomen maatregelen om te voldoen aan de Europese “cookie wetgeving” ruim voldoende. Vermelding van de gebruikte cookies op onze website is o.i. onvoldoende, aangezien dit doorgaans een dynamisch karakter kent. Daarom voorzien wij tevens in een online controle mogelijkheid: U kunt hier een cookie check doen voor onze website om deze controle te vereenvoudigen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Anne.BB heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend mailadres:

info@anne-bb.com

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring, als onderdeel van onze site policy, aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze Privacy verklaring is geïnspireerd op die van http://ictrecht.nl/privacyverklaring/